นางสาวกุลสินี สวัสดี  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร : lD08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

พาเที่ยวปราสาททอง  ลองชมวิวช่องโอบก  ยกขบวนชวนไปลานหินตัด

            แหล่งท่องเที่ยวตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งตำบลที่ ทุกท่านไม่ควรพลาด  ทั้งปราสาทหิน วิวธรรมชาติที่มองเห็นประเทศเพื่อนบ้าน และแหล่งตัดหินของคนโบราณ บอกได้เลยว่าตำบลปราสาทรอทุกคน นักเดินทางทุกท่าน มาชื่นชมและสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง ๓ แห่งนี้

             สถานที่ท่องเที่ยวแรก คือ ปราสาททอง สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา ก่อสร้างด้วยอิฐและหินทราย จำนวน ๓ หลัง บนฐานศิลาแลงเดียวกัน มีการขุดพบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น ทับหลังหินทรายสลักภาพ พระอินทร์ในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้ากาล  ยอดปราสาทมีประติมากรรมรูปสิงห์ กำหนดอายุได้ว่าปราสาทนี้ สร้างขึ้นในศิลปะเขมรแบบบาปวน ราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๗ หรือประมาณ ๘๐๐ ปีมาแล้ว 

             ปราสาททองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๓๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๖ 

หลังจากเที่ยวชมปราสาททอง  ก็เดินทางต่อไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ ๒ คือ ช่องโอบก 

            ช่องโอบกวิวทิวทัศน์สุดแดนประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ช่องโอบกมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น เทือกเขาฝั่งกัมพูชาได้อย่างชัดเจน 

            นอกจากมีจุดชมวิวให้ดูแล้ว  ต้นไม้ที่สูงใหญ่และบรรยากาศระหว่างทางก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยว “ ช่องโอบก ” แห่งนี้

            เดินทางมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้าย  คือ ลานหินตัด แหล่งตัดหินบ้านกรวด บ้านสายตรี ๓ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด มีลักษณะเป็นเนินเขาหินทรายเป็นแถวยาว แล้วจึงตัดแบ่งย่อยออกเป็นก้อนสี่เหลี่ยมและสกัดด้านล่างออก จากนั้นจึงขนย้ายออกไป แหล่งตัดหินนี้นำไปสร้างปราสาทต่าง ๆ ในวัฒนธรรมเขมร เช่น ปราสาทพนมรุ้ง เป็นต้น

            กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานแหล่งตัดหินอำเภอบ้านกรวด ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๓  ตอนพิเศษ ๕๐ ง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อที่ประมาณ ๘๑๐ ไร่ ๑ งาน ๘๒ ตารางวา 

หลังจากได้รู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสามสถานที่ คือ ปราสาททอง ช่องโอบก และลานหินตัดแล้วได้สัมผัสบรรยากาศของสถานที่เพียงรูปถ่าย คงไม่เท่าไปชื่นชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ด้วยตัวเอง ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวที่ปราสาททอง หรือลองไปชมวิวที่ช่อง โอบก แล้วยกขบวนกันไปที่ลานหินตัด ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

วิดีโอประจำตำบลเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู