ข้าพเจ้า นางสาวลัดดาภรณ์ หงษา  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 ในเดือนตุลาคมนี้ ข้าพเจ้า คณะอาจารย์ประจำตำบล นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเก็บข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี ซึ่งทางคณะทีมงานได้ร่วมกันปรึกษาและวางแผนแบ่งสรรงานให้เป็นระบบโดยจะมีการลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญภายในตำบลอยู่ 3 ที่ซึ่งได้แก่ ปราสาททองหรือปราสาทตาเจีย ช่องโอบก และลานหินตัด

  • แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถีของตำบลปราสาท

 

 

  • ปราสาททอง

หรือที่คนในพื้นที่จะเรียกกันว่า ปราสาทตาเจีย โดย ปราสาททอง จะตั้งอยู่ที่ชุมชนปราสาทหมู่ที่ 3 ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด ใกล้กับตลาดสุขภิบาลบ้านกรวด ปราสาทเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ก่อสร้างด้วยอิฐและหินทรายจำนวน 3 หลัง บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาททั้งสามหลังตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้ามีวิหารหรือบรรณาลัยก่อด้วยอิฐจำนวน 2 หลัง อาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีประตูซุ้ม(โคปุระ) ด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้า ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของแนวกำแพงมีห้องขนาดเล็ก มีประตูทางเข้าจากพื้นที่ภายในด้านหน้ามีแนวทางเดินปูด้วยอิฐ มีคูน้ำล้อมรอบโดยเว้นทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งกำหนดอายุได้ว่าปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นในศิลปะเขมรแบบบาปวน ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ 800 ปีมาแล้ว บรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ

 

  • ช่องโอบก

จะตั้งอยู่บ้านสายโท 1 ใต้ หมู่ที่ 7 ตําบลปราสาท ระยะทางห่าง จากที่ว่าการอําเภอบ้านกรวด ประมาณ 16 กิโลเมตรอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาและติดเขตราชอาณาจักรกัมพูชาเดิมเป็นสมรภูมิรบระหว่างทหารไทยกับกองกําลังต่างชาติ ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งมองเห็นพื้นที่ของ อําเภออําปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา มีจุดสวยๆให้ได้ถ่ายรูปทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

 

  • ลานหินตัด

แหล่งหินตัด ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านสายตรี3 วัดป่าลานหินตัด อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอบ้านกรวด 7 กิโลเมตร เป็นลานหินกว้างเกือบ 3,000 ไร่ ริมชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีร่องรอยการตัดหินเพื่อ นําไปสร้างปราสาทหินต่าง ๆ ในเขตอีสานใต้รวมทั้งปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองต่ำ ซึ่งนอกจากจะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างร่มรื่น มีโขดหินน้อยใหญ่สวยงามให้ได้ชื่นชมและถ่ายรูปแล้วก็ยังสามารถไปทำบุญและพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย

 

หลังจากที่ทางคณะได้ลงพื้นที่สำรวจก็นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถีตามที่ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำตำบลการลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในครั้งนี้ทำให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในในชุมชนตำบลปราสาทมากขึ้นและได้เห็นถึงความสามัคคีของสมาชิกผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้ช่วยเหลือกันทำให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ในตอนนี้ การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้เหล่าคณะทีมงานทุกคนไม่ลืมที่จะป้องกันตัวเองนั่นก็คือ เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านหรือต้องไปพบปะผู้คนก็จะสวมหน้ากากอนามัยไปด้วยทุกครั้ง พกเจลล์แอลกอลล์ล้างมือรวมทั้งสเปรย์แอลฮอลล์และควรจะฉีดหรือทาทุกครั้งที่ไปสัมผัสหรือหยิบจับสิ่งของในที่สาธารณะเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เพื่อเป็นแนวทางป้องกันตัวเองจากโรค Covid 19

 

  • วิดีโอประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู