1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
  4. ID08(1)การปฏิบัติงานทำแบบสอบถาม U2T-SROIและลงพื้นที่สำรวจสถานที่ในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ID08(1)การปฏิบัติงานทำแบบสอบถาม U2T-SROIและลงพื้นที่สำรวจสถานที่ในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า นายพีรวัฒน์ สิงห์ประโคน ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

         การปฏิบัติงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม U2T-SROIและสำรวจสถานที่สำคัญในตำบลปราสาท ข้าพเจ้าและคณะทีมงานประชุมทีมกันเก็บข้อมูล ณ วันที่ 1 ถึงวันที่ 15ตุลาคม พ.ศ.2564ไปเก็บข้อมูลเชิง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม จุดเช็คอิน เพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีด้วยกัน 3 แห่ง ปราสาททอง ช่องโอบก ลานหินตัดข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลปราสาททั้ง3แห่งเพื่อทำการโปรโมทให้นักท่องเที่ยวมาท่องชมตำบลของเรา

       ผมดีใจมากที่ได้มาทำงานตรงนี้ ชาวบ้านทุกท่านน่ารักมากเป็นกันเอง และ ให้ความร่วมมือทุกอย่างในการทำงานของเรา และที่สำคัญ พี่ๆ และเพื่อนๆ ในทีมก็ช่วยเหลือกันดีมากมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขได้เป็นอย่างดี ขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาให้เราทำงานนะครับ

วีดีโอประจำตำบลเดือนตุลาคม

 

อื่นๆ

เมนู