1. นางสาวพิมพ์มาดา พาชื่นใจ  ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : lD08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เนื่องในวันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าเเละเจ้าหน้าที่ประจำตำบลปราสาทได้จัดกิจกรรม  อบรมเเนวทางการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่คนในชุมชน ซึ่งวิทยากรได้ให้เเนวทางการตลาด    การพัฒนาสินค้าที่คนในชุมชนมีให้ไปสู่ตลาดสากล เเละยังยกตัวอย่างสินค้าที่คนนิยมพร้อมเเนะนำเเนวทางว่าควรจะทำอย่างไรให้สินค้าของคนในชุมชนที่มีอยู่ได้รับความนิยมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย นอกจากนี้วิทยากรได้ให้คนในชุมชนเเละเจ้าหน้าที่ประจำตำบลนำผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่อยากจะแปรรูปมาพูดคุยเเละแลกเปลี่ยนความรู้กันในครั้งถัดไป

ในวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ประจำตำบลประสาทได้จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ได้อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน คนในชุมชนได้นำสินค้าที่ตนมีอยู่เเละสิ่งที่ตนอยากจะนำไปแปรรูปให้เกิดเป็นสินค้าที่ได้รับการบริโภคมาเสนอให้กับวิทยากร เเละได้มีการเเลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อดี วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของสินค้า หลังจากนั้นวิทยากรจึงให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลเเบ่งกลุ่มกันเพื่อที่จะเข้าไปพูดคุยสอบถามถึงความต้องการเเละปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเเต่ละคน

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแอพลิเคชั่น U2T ซึ่งข้าพเจ้าได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

1.ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
ปราสาททอง

ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว
-เชิงประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม
-เมืองเก่า
-มรดกโลก (UNESCO /Geopark)

สิ่งอำนวยความสะดวก
-อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าได้

2.ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว       

ลานหินตัด

ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว                            –เชิงธรรมชาติ

-เชิงประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก                                         

มีห้องน้ำ

-มีที่จอดรถ

-อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าได้

3.ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว                                     

ช่องโอบก

ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว                           

เชิงธรรมชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวก

-มีที่จอดรถ

-มีห้องน้ำ

วิดีโอประจำตำบลเดือนพฤศจิกายน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู