ข้าพเจ้า นางสาวพิชญา  ดวงโพธิ์พิมพ์ ประเภท ประชาชนทั่วไป ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานเดือนตุลาคมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลU2T-SROIกลุ่มเป้าหมายที่1กลุ่มตำบลเป้าหมายและ ได้นัดสำรวจแหล่งท่องเที่ยวกับกลุ่มคณะทำงานระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 ภายในตำบลปราสาท 3 สถานที่สถานที่แรกคือโบราณสถาณปราสาททองหรือประสาทตาเจีย ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท   หมู่ที่ 3  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะผังบริเวณเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  มีคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบ  โดยเปิดเป็นช่องทางเข้าเฉพาะทางด้านหน้าหรือทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว

สถานที่ที่สองคือแหล่งหินตัด เป็นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอมตัดหินไปสร้างปราสาทในอีสานใต้ ตั้งอยู่ที่หมู่10 บ้านสายตรี3  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ห่างจากตัวอำเภอบ้านกรวด 7 กิโลเมตรบนเส้นทางบ้านกรวด-  ตาพระยา และแยกจากถนนใหญ่ไปอีก 3 กิโลเมตร

และสถานที่สุดท้ายคือช่องโอบกเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์สุดเขตชายแดนประเทศไทยช่องโอบกตั้งอยู่ที่ค่ายตำรวจตะเวรชายแดน    บ้านสายโท 1 ใต้ เป็นจุดที่เราสามรถมองเห็นอนาเขตของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน เพราะพื้นที่ของภูมิประเทศของไทยมีระดับที่สูงกว่าประเทศกัมพูชา ทำให้เรามองเห็นอนาเขตได้อย่างกว้างขวาง และมีบรรยากาศที่ดี เหมาะแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมากค่ะ

ภาพบรรยากาศของโบราณสถาณปราสาททองหรือปราสาทตาเจีย

ภาพบรรยากาศแหล่งหินตัด

ภาพบรรยากาศช่องโอบก

วิดีโอประจำเดือนตุลาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู