ข้าพเจ้า นายพิทวัส ปัตเตย์ ประเภทนักศึกษา   ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จัดเชคอิน เพื่อทำเส้นทางท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี ข้าพเจ้าได้นำประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวมาเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจ ข้าพเจ้าหวังว่าบทความของข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน

ประวัติปราสาททอง

      โบราณสถานปราสาททอง  ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท   หมู่ที่ 3  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพปัจจุบันมีลักษณะเป็นซากโบราณสถานอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม มองเห็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ชัดเจน ลักษณะผังบริเวณเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  มีคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบ  โดยเปิดเป็นช่องทางเข้าเฉพาะทางด้านหน้าหรือทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว

ประวัติลานหินตัด

     แหล่งหินตัดจ.บุรีรัมย์เป็นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอม ตัดหินเอาไปสร้างปราสาทต่างๆ ในเขตอีสานใต้ อยู่บริเวณเขากลอย และเขากระเจียววัสดุหลักที่ใช้สร้างปราสาทนั้นก็เหมือนกับปราสาทหินอื่นๆ ส่วนใหญ่นั่นก็คือ ศิลาแลง อิฐ และหินทราย โดยเฉพาะศิลาแลงที่ขึ้นชื่อในเรื่องของ “ยิ่งอยู่นานยิ่งแข็งแกร่ง” โดยเชื่อว่าแหล่งตัดหินทรายที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนั้นอยู่ที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งเดียวกับที่ใช้สร้างปราสาทพนมรุ้ง และปราสาทอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
นักโบราณคดีได้สำรวจพบเตาเผาและเครื่องปั้น ดินเผาโบราณจำนวนมาก

ประวัติช่องโอบก

      ช่องโอบก ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา แต่สถานการณ์ปัจจุบันสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้เนื่องจากมีจุดชมทิวทัศน์สุดแดนสยามที่สวยงามเป็นสถานที่ท่อวเที่ยวเชิงธรรมชาติ

วีดีโอประจำตำบลเดือนตุลาคม

 

อื่นๆ

เมนู