ข้าพเจ้า นายปิยวัฒน์ กะประโคน
ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : lD08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการปฎิบัติงานสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลประสาทข้าพเจ้าและทีมงานพบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวดังนี้
1 โบราณสถาณปราสาททองหรือประสาทตาเจีย ซึ่งสภาพปัจจุบันมีลักษณะเป็นซากโบราณสถาณในสภาพชำรุดสุดโทรมมองเห็นเป็นรูปเแบบทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ชัดเจนลักษณะผังบริเวณเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีคู่น้ำรูปตัวยูล้อมรอบโดยเปิดช่องทางเข้าเฉพาะทางด้านหน้าหรือทิศตะวันออกเพียงอย่างเดียว โบราณสถาณปราสาททองหรือประสาทตาเจีย เป็นโบราณสถาณในแบบอิทธิพลขอม
2 ลานหินตัดเป็นแหล่งหินทรายลักษณะธรรมชาติสวยงาม ที่คนสมัยขอมโบราณตัดหินเพื่อนำไปสร้างเป็นปราสาทในเขตอีสานใต้
3 จุดชมวิวช่องโอโบกซึ่งเป็นชายแดนระหว่างไทยกัมพูชา

ในการดำเนินงานครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขอขอบคุณท่านอาจารย์และคณะดำเนินงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลประสาทในครั้งนี้ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงานครั้งนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง จนสามารถทำให้งานผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

วีดีโอประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู