ข้าพเจ้า นางสาวสุจิตรา  โคประโคน ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการทำงานของเดือนตุลาคมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่และประชุมทีมกันไปเก็บข้อมูลเชิงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม จุดเชคอิน เพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี ของตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีด้วยกัน3แห่งคือปราสาททอง ช่องโอบก ลานหินตัด และพวกเราได้ช่วยกันจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลปราสาทเพื่อที่จะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมตำบลของเรา

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แห่งที่กล่าวมานักท่องเที่ยวสามารถแวะไหว้พระหรือเที่ยวตำบลใกล้เคียงในอำเภอบ้านกรวดของเราซึ่งแต่ละสถานที่ก็ไม่ได้ไกลกันมากนักสามารถเดินทางสะดวกสบายในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิดถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนแล้วแต่เราทุกคนยังต้องดูแลตัวเองขอให้ทุกคนเที่ยวด้วยความปลอดภัย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ การ์ดอย่าตก

วิดีโอประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู