นาย ตรีทเศศ เนตราทิพย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ .ปราสาท.บ้านกรวด .บุรีรัมย์

หลักสูตร : ID08(1) โคตรงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมนี้ ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลังสูตร ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T-SROI และสำรวจสถานท่องเที่ยวในตำบลปราสาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ทำการเก็บข้อมูลมีอยู่ 3 ที่สำคัญทั้งหมด ได้แก่

1.ปราสาททอง บ้านโคกปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ก่อสร้างด้วยอิฐและหินทรายจำนวน 3 หลัง บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาททั้งสามหลังตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้ามีวิหารหรือบรรณาลัยก่อด้วยอิฐจำนวน 2 หลัง อาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีประตูซุ้ม(โคปุระ)

2.ช่องโอบก ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา แต่สถานการณ์ปัจจุบันไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยว เนื่องจากอาจจะได้รับอันตรายจากวัตถุระเบิด เคยเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างคนไทยและคนกัมพูชา เมื่อ ..2518

3.แหล่งหินตัด .บุรีรัมย์เป็นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอม ตัดหินเอาไปสร้างปราสาทต่างๆ ในเขตอีสานใต้ อยู่บริเวณเขากลอย และเขากระเจียว มีเนื้อที่กว่า 4,600 ไร่ ที่น่าสนใจคือ หินบางก้อนปรากฎรอยตอกเนื้อหินให้เป็นรูเรียงกันเป็นแนวยาว หินบางก้อนถูกเซาะสกัดเป็นร่องขาดจากกัน และยังมีหินที่ถูกตัดและงัดขึ้นมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยม

การลงสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในครั้งนี้มีความประทับใจ ทุกคนๆช่วยกันทำงานสำรวจแหล่งข้อมูลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู