ข้าพเจ้า นายวชิรศักดิ์ หอยสังข์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานเดือนตุลาคมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลU2T-SROIกลุ่มเป้าหมายที่8กลุ่มผู้แทนตำบลและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลปราสาทระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยข้าพเจ้าได้มีการนัดวันเพื่อประชุมงานกับคณะทำงานและ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เทศบาลตำบลปราสาทและเทศบาลตลาดนิคมปราสาท จากนั้นได้ออกสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในพื้นที่ ตามที่ได้รับมอบหมายและได้ทำเส้นทางแนะนำการท่องเที่ยว


วิดีโอประจำเดือนตุลาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู