ข้าพเจ้า นางสาวอนันตญา พิมพ์อักษร
ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : lD08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ทางทีมงาน อาจารย์ประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาเศรษฐกิจของชาวบ้านตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เเก่ชาวบ้านโดยตรง ชาวบ้านมีการนำเสนอถึงผลิตภัณฑ์ของตนเอง วิธีการผลิต การเเปรรูป การจำหน่อย สินค้าภายในครัวเรือนเช่น กล้วยทอด หน้อไม้ดอง ข้าวโป่ง โดยมีวิทยากรเเนะนำเพิ่มเติมเพื่อช่วยในเรื่องการยกระดับสินค้าให้ดียิ่งขึ้นเเละให้เป็นที่สนใจของตลาดการค้ามากขึ้น ชาวบ้านทุกท่านให้ความร่วมมือ รับฟัง เเสดงให้เห็นถึงชุมชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด เป็นชุมชนที่เข้มเเข็ง เเละเป็นชุมชนที่พร้อมจะพัฒนา

เเละภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางทีมงานได้มีการสำรวจพื้นที่ภายในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ เช่น กล้วย พริก ข้าว เเละยังเห็นถึงสายน้ำลำธาร ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะเเก่การเพาะปลูกพืชผลภายในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู