1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 3. ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
 4. ID08(1)การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและการจัดอบรมนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นถ่านไร้ควันใช้ในครัวเรือนของตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ID08(1)การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและการจัดอบรมนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นถ่านไร้ควันใช้ในครัวเรือนของตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้า นายจารึก ลาหนองแคน  ประเภทประชาชนทั่วไป   ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนการระบาดของโรคโควิด-19 สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ทำให้การจัดอบรมหรือลงพื้นที่ในชุมชนจึงต้องทำการมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด กิจกรรมภายในเดือนมี 2 กิจกรรม คือ การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแอพลิเคชั่น U2T มีทั้งหมด 10 หัวข้อ ดังนี้ 1)ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2)แหล่งท่องเที่ยว 3)ที่พัก/โรงแรม 4)ร้านอาหารในท้องถิ่น 5)อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6)เกษตรกรในท้องถิ่น 7)พืชในท้องถิ่น 8)สัตว์ในท้องถิ่น 9)ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10)แหล่งน้ำในท้องถิ่น ระยะสำรวจเวลาตั้งแต่วันที่1-30 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้สนใจหัวข้อสถานที่แหล่งท่องเที่ยว  และอยากนำเสนอให้ผู้อ่านได้เชยชมความสวยงามและบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวตำบลปราสาท ข้าพเจ้าได้ไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้ๆ ช่องโอบก ทางไปล้อมรอบไปด้วยต้นไม้พรรณนานาชนิด  บรรยากาศร่มรื่นไม่ร้อนเลย ต่อด้วยการไปที่ผาตารุ่ง ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง ผาตารุ่งเป็นผาที่สวยงาม เป็นผาที่เกิดจากธรรมชาติข้าพเจ้าได้เก็บภาพมาฝากผู้อ่านทุกท่านและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

การเดินทาง

จากตัวอำเภอบ้านกรวดขับรถมาทางสายโท1 ๆไปทางเดียวกันกับช่องโอบก จะมีแยกซ้ายมือประมาณ กม.3 ไปตามทางถนนลูกรัง ชาวบ้านทำป้ายบอกทางเป็นระยะจากถนนดำที่แยกไปตามสวนยาง ประมาณ 3-4 กม.ก็ถึงผาตารุ่ง และผาไม้แดง

ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว

 1. ลงทะเบียนในสมุดเยี่ยมนักท่องเที่ยว
 2. ขยะนำมาเท่าไรนำกลับ100%
 3. ห้ามทะเลาะวิวาทกัน
 4. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผูัอื่น
 5. จอดรถในโซนที่จัดไว้ให้

สิ่งอำนวยความสะดวก

 1. มีลานกางเต้นท์แค้มปิ้ง
 2. มีห้องน้ำชั่วคราว
 3. มีจุดนั่งชมวิว

** ไม่มีสถานที่อาบน้ำ ไม่มีร้านขายของด้านบน ไม่มีไฟฟ้า

สอบถาม เพิ่มเติม และแจ้งการพักแรมเพื่อความสะดวกที่คุณตารุ่ง 080-9866-339

ขอบคุณ คุณตารุ่ง (กิตติภูมิ เสาเปรีย)

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการจัดอบรมนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นถ่านไร้ควันใช้ในครัวเรือน แก่ชาวบ้านสายโท2 ใต้ ก่อนวันงานข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้ มาเตรียมสถานที่ ก่อน 1 วัน เพื่อเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยและภายในงานชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้การอบรมครั้งนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ทีมงานและชาวบ้านทุกท่าน

วีดีโอประจำตำบลเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู