ข้าพเจ้า นางสาว ขวัญภิรมย์ บุญศรี ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจาร์ยประจำตำบล ให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านแอป U2T  และร่วมอบรมการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูป เป็นถ่านไร้ควันใช้ในครัวเรือน จากนั่น ข้าพเจ้าจึงออกสำรวจก่อนเป็นงานแรกซี่งสำรวจตามลำดับ ดังต่อไปนี้

-เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรแต่ละท่านได้ทำการเกษตรหลากหลายออกไป เช่น ปลูกมันสำปะหลัง ปลุกยางพารา ปลูกข้าว เป็นต้น แต่ละท่านให้ความใส่ใจดูแลเป็นอย่างดีจนได้ผลผลิตที่ค่อนข้างพึงพอใจ

                         

-พืชในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น มีมากมาย หลายชนิด หลายพันธุ์ มีแปลกใหม่แปลกตาบางชนิดข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้จักคุ้นเคย แต่ละชนิดมีความสวยงามสีสันสดใส ทำให้ข้าพเจ้าชื่นชอบและมีความสุขในการสำรวจครั้งนี้เป็นอย่างมาก

-ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด จากการที่ข้าพได้สอบถามและสำรวจมานั้น ผู้ที่ย้ายกลับบ้านจากสถานการณ์ดังกล่าว พบว่าได้รับผลกระทบหลายอย่าง เช่นปัญหาค่าเช่าห้อง เงินเดือนไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย ใช้ชีวิตลำบากในการเดินทาง และในพื้นที่ที่อาศัยอยู่มีความเสี่ยงสูงต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง จึ่งตัดสินใจกลับบ้าน

-ร้านอาหารในท้องถิ่น ข้าพเจ้าได้สำรวจไป 2 ร้าน มีร้านตำสมุนไพร และร้านลาปเป็ด นิคมฯ ซึ่งแต่ละร้านจะมีเมนูขึ้นชื่อของร้านอยุ่แล้ว ร้านตำสมุนไพรก็จะเป็นเมนูสมุนไพร คือ ตำสมุนไพรที่เป็นเมนุเด่นของร้าน และเมี่ยงคำ แต่ก็มีตำอื่นๆอีกมากมาย ให้เลือกทาน เหมาะสำหรับคนชอบสมุนไพรและคนรักสุขภาพ ส่วนร้านลาบเป็ด นิคมฯนั่น ก็จะเป็นเมนูอีสาน เช่น ลาบเป็ด ก้อย ต้ม เป็นต้น  และยังมีอาหารตามสั่งมากมายให้เลือกทานตามความต้องการของลูกค้า  รสชาติอร่อยเด็ดทั้งสองร้านแนะนำให้มาทานค่ะ

หลังจากสำรวจเสร็จไปแล้ว ข้าพเจ้าและคณะทีมงานจึ่งนัดกันไปจัดเตรียมสถานที่ก่อนอบรม 1 วัน ที่บ้านสายโท2ใต้ เพื่อให้ทุุกอย่างออกมาราบรื่นและผ่านไปได้ดีอย่างสมบูรณ์แบบ ต่อมาอบรมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นถ่านไร้ควันใช้ในครัวเรือน แก่ชาวบ้านสายโท2ใต้

 

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้า ขอขอบคุณอาจาร์ย คณะทีมงาน และชาวบ้านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทุกอย่างออกมาเป็นที่น่าประทับใจอย่างมาก

วิดีโอประจำเดือน พฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู