ข้าพเจ้า นางสาวลัดดาภรณ์ หงษา  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

                   ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้า คณะอาจารย์ประจำตำบล นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันในการลงพื้นที่สำรวจชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมเพื่อเก็บข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้กรอกลงในแอปพลิเคชั่น U2T (https://cbd.u2t.ac.th/)  โดยครั้งนี้ได้ลงสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมในสถานที่สำคัญๆ ได้แก่ ผาตารุ่ง และ น้ำตกช่องโอบก

 

  • ผาตารุ่ง

                   เป็นแหล่งท่องเที่ยวไว้สำหรับชมวิว ซึ่งห่างจากตัวอำเภอบ้านกรวดไปประมาณ 10 กิโลเมตร โดยรถยนต์ส่วนบุคคลก็สามารถเดินทางขึ้นไปได้ ผาตารุ่งนั้นเป็นจุดชมวิวที่จัดได้ว่าสวยงามมาก มีต้นไม้ใหญ่น้อยให้ความร่มรื่นเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจยิ่งถ้าได้ขึ้นไปชมยามพระอาทิตย์ขึ้น ได้ดูทะเลหมอกในวันที่อากาศเย็นสบายนับเป็นความประทับใจที่เรียกได้ว่าไม่อาจจะลืมเลือนได้เลยทีเดียว

 

  • น้ำตกช่องโอบก

                   น้ำตกช่องโอบกเป็นสถานที่ที่คนยังไม่ค่อยได้รู้จักมากนักเพราะเป็นสถานที่ที่ไม่ได้มีตลอดทั้งปี จะมีก็ในช่วงฤดูฝนของทุกๆปี น้ำตกช่องโอบกนั้นจะอยู่เส้นทางเดียวกับทางไปช่องโอบกแต่จะยังไม่ถึงช่องโอบก บรรยากาศโดยรอบๆมีความร่มรื่นเย็นสบายทั้งด้วยความเย็นของธารน้ำใสจากธรรมชาติร่วมด้วยกับต้นไม้ใหญ่น้อยที่มีอยู่รอบทิศนั่นจึงทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การไปพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งหรือจะไปกับครอบครัวในวันหยุดก็ถือเป็นการผ่อนคลายที่นับได้ว่าดีเลยทีเดียว

 

                   นอกจากการลงพื้นที่สำรวจแล้วทางทีมงานประจำตำบลก็ได้จัดอบรมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชาวบ้านตำบลปราสาท ให้มีการนำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งก่อนจัดการอบรมนั้น ในวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเหล่าทีมงานได้มีการจัดเตรียมสถานที่ ทั้งช่วยกันจัดเตรียมอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงวันจริงนั่นก็คือวันที่ 13 พฤศจิกายน การอบรมครั้งนี้นั้นได้มีการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นถ่านไร้ควันใช้ในครัวเรือน ทางทีมงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มอบเตาชีวมวลให้กับวิสาหกิจชุมชนเพื่อไว้ใช้ประโยชน์และต่อยอดการสร้างรายได้

 

 

เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ในตอนนี้ การลงพื้นที่สำรวจในแต่ละครั้งเหล่าคณะทีมงานทุกคนไม่ลืมที่จะป้องกันตัวเองนั่นก็คือ เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านหรือต้องไปพบปะผู้คนก็จะสวมหน้ากากอนามัยไปด้วยทุกครั้ง พกเจลล์แอลกอลล์ล้างมือรวมทั้งสเปรย์แอลฮอลล์และควรจะฉีดหรือทาทุกครั้งที่ไปสัมผัสหรือหยิบจับสิ่งของในที่สาธารณะเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เพื่อเป็นแนวทางป้องกันตัวเองจากโรค Covid 19

 

 

  • วิดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู