ข้าพเจ้า นางสาวพิชญา ดวงโพธิ์พิมพ์ ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ID-08(1) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในเดือนพฤศจิกายนข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรการทำงานยังคงดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์โควิดที่กำลังค่อยๆคลี่คลายลง โดยยังคงรักษาความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตราการโควิด-19 และได้มีการเก็บข้อมูลต่างๆภายในชุมชน งานเก็บข้อมูล SROI ตามที่ได้รับมอบหมาย คือ การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้ลงพื้นที่ ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจในชุมชน ตัวอย่างเช่น เกษตรกรในท้องถิ่น และส้มตำจากร้านท้องถิ่น เป็นต้น
ลงพื้นสำรวจเกษตรกรในตำบลลงใน application (U2T) ส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่จะปลูกยางพาราและมันสำปะหลังเป็นส่วนมากเพราะมันสำปะหลังเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยและปลูกไม่ยาก

 

แผนงานต่อไป คือ การลงพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายนากอาจารย์ (กลุ่มที่2 กล้วย) ตำบลปราสาท เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน และมีแผนเพื่อการพัฒนา​สัมมาชีพ​ยก​ระดับ​ผลผลิต​ภัณฑ์​ และการมอบหมายงานอื่นๆ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนต่างๆ

วิดีโอประจำเดือน พฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู