ข้าพเจ้า นายพิทวัส ปัตเตย์ ประเภทนักศึกษา   ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ก่อนจะมีการอบรม ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการเตรียมสถานที่ก่อน2 วัน เนื่องจากมีการเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารของว่างและของคาว เตรียมน้ำดื่ม อาจารย์ต้องการให้มีการกระจายรายได้สู่ชาวบ้าน ทำให้ต้องมีการติดต่อชาวบ้านในการสั่งขนมใส่ไส้และสาโท เพื่อเป็นอาหารว่างตอนพักเบรกระหว่างที่มีการอบรม ข้าพเจ้าได้เก็บภาพบรรรยากาศการเตรียมงานเพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจของคณะทีมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน บัณทิตจบใหม่ หรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้าที่เป็นนักศึกษา ในการจัดเตรียมงานครั้งนี้

การอบรมวันนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่า มีผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเตรียมมานำเสนอมากมายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปมาแล้วจะเห็นได้ว่าชาวบ้านสายโท 2 ใต้ ให้ความร่วมมือดีมาก ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายหรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมอบรมเพื่อเอาความรู้ไปพัฒนาตนเอง ทำให้รู้เลยว่าชาวบ้านที่นี้มีศักยภาพในระดับที่ดีมาก

ผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเตรียมมานำเสนอ
1.ข้าวออแกนิค
2.กล้วย
3.ไก่ย่าง
4.ข้าวหมาก
5.ข้าวเกียบหูช้าง
6.ไม้กวาด

ในการอบรมอ.เล้งได้ให้ความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำการตลาดการค้าขาย  การวางแผนและวิธีดำเนินงานแก่ชาวบ้านและทีมงาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้ถามคำถามที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาศักยภาพของบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการแก่ตลาด

บรรยากาศวันงานข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาหวังว่าจะสามารถพัฒนารัฐวิสาหกิจชุมชนของบ้านสายโท 2 ใต้ ให้ไปสู่ระดับสากล ที่ชาวบ้านสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ในการส่งออก

วีดีโอประจำตำบลประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู