ข้าพเจ้า นายปิยวัฒน์ กะประโคน
ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : lD08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

การทำงานในช่วงเดือนพฤษจิกายน ข้าพและทีมงานได้ร่วมกันลงสำรวจ พื้นที่เก็บข้อมูล ในด้านของพืชพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในเขตชุมชนพื้นที่ตำบลปราสานและได้สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเพติม ได้แก่ ผาตารุ่ง และ น้ำตกช่องโอบก ซึ่งพบว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนสนใจอย่างมากอีกแห่งหนึ่งของตำบลปราสาท

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนั้นยังได้มีการจัดอบรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชมตำบลปราสาท ให้มีการนำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพให้กับชุมชน

 

ในการดำเนินงานครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขอขอบคุณท่านอาจารย์และคณะดำเนินงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลประสาทในครั้งนี้ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงานครั้งนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังจนสามารถทำให้งานผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู