ข้าพเจ้า แสงตะวัน  พจชนะ  ประเภท: นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและพัฒนาหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม ดึงดูดลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตำบลปราสาท โดยยกตัวอย่างในการอบรมในครั้งนี้ คือ การห่อบรรจุภัณฑ์ข้าวสารหลากหลายชนิด  กล้วยอบแห้ง  ข้าวโป่ง หน่อไม้ดอง รวมไปถึงไม้กรวดอีกด้วย

. การบรรจุภัณฑ์ หมายถึง รูปแบบวัสดุภายนอกที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ภายในให้ปลอดภัย สะดวกต่อการขนส่ง เอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ทางการค้าของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายและการนำไปใช้ของผู้บริโภค      การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก็คือ การจับถนัดมือ สีสัน ขนาด สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อย แต่จริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่สำคัญและมีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคค่อนข้างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้การทำธุรกิจที่จะต้องคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีการแข่งขันกันทางธุรกิจสูง ถ้าหากไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามแล้วส่วนแบ่งการตลาดก็จะถูกแบ่งไปอย่างแน่นอน ซึ่งแตกต่างกับการทำธุรกิจเมือสมัย      20-30 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าในแต่ละปีอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีมูลค่า 5 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐของมูลค่าโดยรวมของโลก (วัตถุดิบใช้ทำบรรจุภัณฑ์ 80%, ส่วนประกอบอื่นๆ 12% เครื่องจักรขึ้นรูป 8%) ทั้งนี้เนื่องจากว่าสินค้าที่มีคุณภาพมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม จะทำให้สินค้ามีคุณค่าเพิ่มขึ้นนอกจากจะจำหน่ายได้มากขึ้นแล้วยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการยกระดับราคา สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

ลักษณะที่ดีของบรรจุภัณฑ์

1.  สะดวกต่อการจัดเก็บและการรักษา

2.  สะดวกต่อการจัดส่งและการเคลื่อนย้าย

3.  สะดวกต่อการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่

4.  เป็นสื่อเผยแพร่โฆษณาตัวผลิตภัณฑ์

5.  ยกระดับราคา สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์

6.  ช่วยดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า

7.  ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 

อื่นๆ

เมนู