ชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลปราสาท พิกัด 14.38075, 103.12794 

มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติ เเละน้ำใช้เเละดื่มได้ตลอดทั้งปี จึงถือได้ว่าเป็นชุมชนที่เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่ทุกคนควรได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้วิถีชุมชน การเพาะปลูกส่วนใหญ่ในชุมชนมักจะพบเห็นได้เเก่ ยางพารา มันสำปะ หรัง เเละผลไม้ต่างๆ พืชเศรษฐกิจหลักๆของชุมชนที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่มาจากยางพารา
    เเต่ปัจจุบันราคายางตกต่ำ ชุมชนได้หันมาทำผลิตภัณฑ์หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยใช้เเหล่งทรัพยากรที่มีอยู่โดยประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีความหลากหลายเเละสร้างรายได้รองลงมาจากยางพารา
                                               
                            
   
ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนได้นำเสนอมานั้น ได้เเก่
1.ข้าวออแกนิค
2.กล้วย
3.บายศรี
4.ข้าวหมาก
5.ขนมหูช้าง ข้าวเกรียบ
6.ไม้กวาด
       จากการที่ได้นำเสนอมานั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้ร่วมกันมานำเสนอให้ความรู้เเก่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาทได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เเละต่อยอดในการทำผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เเละเพื่อเพิ่มโอกาสในการตลาดเเละการจำหน่ายได้ขยายใหญ่เเละกว้างมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู