ข้าพเจ้านางสาวจันทร์จิรา สัตยาคุณ ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การนำเสนอผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดจากสารสกัดสมุนไพร เป็นการหยิบนำสมุนไพรพื้นบ้านมานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดมาเป็นสินค้าและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งสมุนไพรที่นำมาเสนอคือ หัวไพลสด ขมิ้นชันสด
นํ้ามันมะพร้าว ดอกกานพลู การบูร เป็นสมุนไพรรอบตัวเรา ซึ่งหาได้ง่ายและลดต้นทุนเมื่อนำมาเป็นอาชีพ

การประคบสมุนไพรเป็นวิธีการบําบัดรักษาของการแพทย์แผนไทยอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถนําไปใช้ควบคู่กับการนวดไทย ผลของการรักษาด้วยการประคบสมุนไพรเกิดจากผลของความร้อนที่ได้จากการประคบและผลจากการที่ตัวยาสมุนไพรซึมผ่านชั้นผิวหนังเข้าสู่ร่างกาย

1. บรรเทาอาการปวดเมื่อย
2. ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
3. ลดอาการปวด
4. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
5. ช่วยให้เนื้อเยื่อ พังผืดยืดตัวออก

อื่นๆ

เมนู