ข้าพเจ้า นายจารึก ลาหนองแคน  ประเภทประชาชนทั่วไป   ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมข้าพเจ้าได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม และร่วมสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการผ่านมาทั้งหมดโดย ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ภาคสนามเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้หัวข้อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ ของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายโทสองใต้ ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามประวัติความเป็นมา การคัดเลือกพันธ์ และวีธีการทำหน่อไม้อบแห้งจากนั้นได้มีการแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย น่าสนใจและตรงความต้องการของตลาดและผู้บริโภค หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จกลุ่มของกระผมได้มีการนำข้อมูลสรุปข้มูลมาจัดทำเป็นพาวเวอร์พ๊อย และได้ทำการสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งปี

จากการลงพื้นที่ของกระผมได้เผยสูตรการแปรรูปหน่อไม้สด ด้วยการตากแห้ง เพื่อจำหน่ายเสริมรายได้ หรือเก็บไว้รับประทานนอกฤดูกาลการประกอบอาหารเมนูต่างๆ ด้วยหน่อไม้นั้น ส่วนมากจะหารับประทานยากในช่วงนอกฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งนั้น หน่อไม้ในท้องตลาดจะมีราคาแพงมาก วันนี้เราจะมาแนะนำ สูตรการทำหน่อไม้ตากแห้ง ไว้จำหน่าย เสริมรายได้ หรือเก็บไว้รับประทาน ดังนี้

วิธีการทำหน่อไม้เส้นตากแห้ง

  1. นำหน่อไม้มาปอกเปลือกออก
  2. นำไปต้มในภาชนะที่ขนาดใหญ่ อาจทำมาจากกะทะใบบัว หรือประยุกต์โดยใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตร
  3. เมื่อหน่อไม้สุก ทิ้งไว้ให้เย็น และใช้มีดฝานเป็นแผ่นบาง ๆ
  4. นำหน่อไม้ที่ฝานแล้วไปตากแดด บนแคร่ไม้ไผ่จนแห้ง
  5. นำหน่อไม้ที่แห้งมัดเป็นกำ พร้อมส่งจำหน่ายอาหารจากหน่อไม้แห้ง

การนำหน่อไม้แห้งไปปรุงเป็นอาหารสามารถทำได้หลากหลาย ด้วยวิธีการนำไปแช่น้ำก่อนปรุงส่วนใหญ่นิยมนำไปทำเป็นต้มจืด ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคสำหรับตลาดใต้หวัน และญี่ปุ่น หรือนำไปแกง และยำก็สามารถทำได้

 

สิ่งต่างต่าง..ผันผ่าน..ตามกาลเปลี่ยน
หมุนวนเวียน..ได้เรียนรู้..ให้อยู่ไหว
ปีเก่าผ่าน..การณ์สั่งสม..เป็นแรงใจ
เข้าปีใหม่..ก้าวไปต่อ..ไม่ย่อท้อ
กราบขอวอน..พรประเสริฐ..ในเลิศหล้า
โปรดประทาน..ผ่านฟ้า..ดั่งคำขอ
ให้สุขสันต์..นั้นพลันเกิด..ไม่รีรอ
อยู่เพียงพอ..ไร้ทุกข์..สุขนิรันดร์

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ที่ใกล้จะถึงขอบคุณครับ

วีดีโอประจำตำบลปราสาทประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู