นางสาวกุลสินี สวัสดี  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร : lD08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการของดีประจำชุมชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

        สินค้าชุมชนที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและกระจายรายได้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ U2T จึงเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยกลุ่มสมาชิกมีรายได้และพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

สินค้าในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบใกล้ตัวเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นสินค้าที่ผ่านการประเมินโดยผู้ผลิต ทำให้สินค้าทุกชนิดเป็นสินค้าที่มีคุณภาพคุ้มราคา

               ไข่เค็มพี่มัด

              ไข่เค็มรสชาติหวานมัน เนื้อไข่แดงเยิ้ม เพิ่มกลิ่นความหอมชวนรับประทานด้วยกลิ่นใบเตย กลิ่นกาแฟ และกลิ่นอัญชัน สามารถรับประทานได้ทั้งแบบไข่เค็มหรือไข่ดาวขึ้นอยู่กับระยะเวลาการดองไข่

 

ข้าวเกรียบหูช้าง

              ” ข้าวเกรียบหัวช้าง ” หรือที่รู้จักกันในชื่อ ” ข้าวโป่ง ” ข้าวโป่งแผ่นบางใหญ่ กรอบ เพิ่มสีสันและแต่งเติมรสชาติเพื่อให้ถูกใจผู้บริโภค เช่น รสออริจินัล รสขิง สีเขียวใบเตย สีม่วงอัญชัน เป็นต้น

  น้ำผึ้งเดือนห้า

         น้ำผึ้งเดือนห้า น้ำผึ้งป่าที่ได้ความหวานจากธรรมชาติ 100% ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเดือน 4 – 5 น้ำผึ้งมีความเข้มข้นและหอมกลิ่นเกสรดอกไม้

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นสินค้าตัวอย่างที่มีในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอันเกิดจากสมาชิกและความร่วมมือกันในกลุ่ม ทำให้มีสินค้าที่หลากหลายออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด และช่วยส่งเสริมเศรญฐกิจของตำบลปราสาทอีกทั้งยังเพิ่มประโยชน์ของวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีสินค้าอื่น ๆ อีก เช่น ไม้กวาด กล้วยแปรรูป เป็นต้น

วิดีโอประจำตำบลเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู