ข้าพเจ้า นางสาวลัดดาภรณ์ หงษา  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

              ในเดือนธันวาคมนี้ ข้าพเจ้า คณะอาจารย์ประจำตำบล นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนและร่วมสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมาทั้งหมด โดยก่อนวันจัดอบรมเหล่าทีมงานได้มีการจัดเตรียมสถานที่ ทั้งช่วยกันจัดเตรียมอาหารเพื่อให้มีความพร้อมก่อนจะถึงวันจริงและ การอบรมครั้งนี้นั้นได้มีการให้ความรู้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและอาจารย์ประจำตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปพัฒนาและสร้างรายได้จากสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนจากนั้นจะมีการแบ่งกลุ่มโดยจะแบ่งออกเป็นดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิค 2.กล้วยแปรรูป 3.สมุนไพร 4.หน่อไม้ดองแปรรูป 5.ไม้กวาดดอกหญ้า และ 7.น้ำผึ้ง

              โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน่อไม้ดอง ซึ่งตลอดการลงพื้นที่มาทั้งปี มีการเก็บข้อมูล ทั้งลงสำรวจอาชีพ ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จึงทำให้รู้ได้ว่าหน่อไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเมนูอาหารที่ชาวบ้านรับประทานกันในครอบครัว ทั้งมีปลูกอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน ทางทีมงานจึงสนใจที่จะนำหน่อไม้ที่เป็นหน่อไม้ธรรมดามาแปรรูปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้งเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

              จากหน่อไม้ธรรมดาทีมงานของเราก็นำไปแปรรูปมาเป็นหน่อไม้ดองอบแห้งโดยมีการลงพื้นที่สอบถามจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับหน่อไม้นั่นก็คือคุณแม่แอ๊ด แก้วกล้า ทำให้ทราบว่าหน่อไม้ที่นิยมในการนำมาแปรรูปนั้นคือหน่อไม้พันธุ์กิมซุง เพราะมีความหวาน สีขาวสะอาด ทั้งยังไม่แข็งกระด้างเหมือนหน่อไม้ชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ก็ได้มีวิธีการสาธิตวิธีทำหน่อไม้แปรรูปให้ดูทุกขั้นตอนพร้อมอธิบายอย่างระเอียดให้ทางทีมงานมีความเข้าใจ จากนั้นก็ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดด้อยและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน

              ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ได้ลงพื้นที่มีการคิดพัฒนาชุมชน ถิ่นที่อยู่ การสำรวจและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยงทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาต่อยอดรายได้ให้แก่ชุมชน มีการอบรมให้ความรู้ในหลายๆด้านเพื่อหวังอยากให้ชาวบ้านหรือทุกๆคนในชุมชนได้รู้จักพัฒนาตนเอง นำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ยกระดับเศรษฐกกิจของตำบลให้ดียิ่งขึ้นไป

  • วิดีโอประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู