ายพีรวัฒน์ สิงห์ประโคน ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : lD08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

การปฏิบัติงานในเดือนสุดท้ายของโครงการข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ภาคสนามดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำเกี่ยวกับข้าวออร์แกนิคและได้เข้าไปสอบถามความรู้หลักการทำข้าวออร์แกนิคจากสวนคุณนา

ข้าวสวนคุณนา คือข้าวออร์แกนิคเกรดพรีเมี่ยมที่มีการคัดเลือกพันธ์ข้าว มาอย่างดีปลูกด้วยวิธีธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน มีประโยชน์ต่อร่างกายมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ข้าวสวนคุณนาเป็น ดังสายสัมพันธ์ชุมชนที่คงอยู่คู่ตำบลปราสาท ริเริ่มมาจาก พี่นา สมาทฟาร์มเมอร์ที่มีความต้องการพัฒนาข้าวออร์แกนิคให้มี คุณภาพที่ดี เพื่อเป็น ของดีประจำ ตำบลปราสาท จึงได้มีการวางแผนปลูกข้าว โดยเลือกพันธ์ข้าวมา 4 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ105 ข้าไรเบอร์รี่ ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวทับทิบชุมแพ ทำให้เป็นเอกลักษณ์ประจำข้าวตราสวนคุณนา

ข้าว จัดว่ามีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราไม่ว่าใคร ๆ ก็จะรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก เพราะเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานและความอบอุ่น นอกจากนี้ยังใช้ทำเป็นขนมหวานต่าง ๆ ทำปุ๋ย ของใช้ ของเล่นต่าง ๆ เครื่องประดับ และใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย

ประโยชน์ของข้าว

  • เมล็ดข้าว สามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับได้
  • รำข้าวสามารถนำมาใช้ทำเป็น น้ำมันรำข้าว ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ ทำลิปสติก ทำยาหม่อง ทำแวกซ์ หรือทำเป็นโลชันบำรุงผิว ฯลฯ
  • ฟางข้าวสามารถใช้ทำเป็นปุ๋ย ปลูกเห็ด ทำเป็นของเล่น กระดาษ ทำเป็นแกลบหรือขี้เถ้า ผสมทำเครื่องปั้นดินเผา ถ่านกัมมันต์หรือถ่านดูดกลิ่น ใช้เป็นส่วนผสมของยาขัดรถ ฯลฯ
  • ประโยชน์ข้าวนอกจากจะใช้บริโภคเป็นอาหารหลักแล้วยังใช้ทำเป็นของหวานชนิดต่าง ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ขนมไทย เช่น ลอดช่อง ขนมตาล ขนมกล้วย ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ขนมหม้อแกง ปลากริมไข่เต่า ทำเป็นแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว ฯลฯ

วิดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู