ข้าพเจ้า นายพิทวัส ปัตเตย์ ประเภทนักศึกษา   ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ก่อนจะมีการอบรม ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการเตรียมสถานที่ก่อน1 วัน เนื่องจากมีการเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารของว่างและของคาว เตรียมน้ำดื่ม อาจารย์ต้องการให้มีการกระจายรายได้สู่ชาวบ้าน ทำให้ต้องมีการติดต่อชาวบ้านในการสั่งมัฟฟิน บราวนี่และลอดช่อง เพื่อเป็นอาหารว่างตอนพักเบรกระหว่างที่มีการอบรม ข้าพเจ้าได้เก็บภาพบรรรยากาศการเตรียมงานเพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจของคณะทีมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน บัณทิตจบใหม่ หรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้าที่เป็นนักศึกษา ในการจัดเตรียมงานครั้งนี้

 

วันอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หน่อไม้อบแห้ง จากสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายโทสองใต้ เพื่อนำข้อมูลการเลือกพันธ์หน่อไม้ วิธีการทำหน่อไม้อบแห้ง มาวิเคราะห์เพื่อทำการสรุป หาจุดเด่น จุดด้อยของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นกว่าเดิม หลังจากนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าได้นัดวันเพื่อทำการประชุมงานอีกที เพื่อสรุปงานทุกอย่างให้ออกมาสมบูรณ์ และจัดทำเป็นpower point เพื่อนำมาพรีเซน ภายในวันงานมีการจัดจับฉลากเลี้ยงของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นการอำลาทุกคนในทีมงาน สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับ

วีดีโอประจำตำบล

 

 

 

อื่นๆ

เมนู