ข้าพเจ้า นางสาว รมณีย์  นารี              ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : lD08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ในเดือนธันวาคมนี้ จากที่พวกเราได้ทำงานโครงการยกระดับเศรฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการกันมา ตั้งแต่การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานและสำรวจแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำบลปราสาท ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของเราอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั้นก็คือ

1.เราได้วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ จุดอ่อน จุดแข็งของตำบลปราสาท เราพบว่า

จุดแข็งของตำบลเราคือ มีวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว มีทรัพย์กรที่สามารถนำมาแปรรูปได้ มีสิ้นค้าที่สามารถต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

จุดอ่อนของเราคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเรายังขาดความเข้มแข็ง และขาดความรู้ความเข้าใจและแหล่งจัดจำหน่ายสินค้า

2.เราได้จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดของเรา ในเรื่องการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำเง้าของต้นมันสำปะหลังมาทำเป็นถ่านไว้ใช้ในครัวเรือน การทำก๊าซชีวมวลเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน รวมถึงการทำบรรจุภัณฑ์ด้วยใบไม้

3.เราได้ทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้า และยืดอายุของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น

4.เราได้ทำการต่อยอดสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยการนำข้าวมาแปรรูปทำเป็นขนมข้าวโป่ง ขายทั้งแบบพร้อมทานและแบบสำเร็จรูป ได้นำไข่เป็ดมาทำเป็นไข่เค็มสมุนไพร เนื่องจากชุมชนของเรามีคลีนิคสีเขียวที่ปลูกสมุนไพรใช้เองอยู่แล้วจึงเกิดไอเดียนำสมุนไพรมาทำเป็นไข่เค็มสมุนไพร รวมถึงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาทำเป็นไม้กวาดดอกหญ้าเราได้ทำการต่อยอดโดยการใส่ที่ห้อยให้มีความน่ารักและจัดเก็บได้ง่าย และสุดท้ายเราได้มีการนำเอาหน่อไม้มาแปรรูปทำเป็นหน่อไม้ส้มตามภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมด้วยการนำมาใส่บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดเพื่อง่ายต่อการเก็บรักษาและยืดอายุได้นานมากขึ้น

 

สุดท้ายนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆที่มอบประสบการณ์ มอบเสียงหัวเราะ มอบความสุข มอบความรู้ และมิตรภาพดีๆ ความสมัครสมานสามัคคี และขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เจี๊ยบ อาจารย์ที่ปรึกษาของตำบลเราขอบคุณมากๆนะคะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือจะแต่งงานพี่น้อง

 

 

วีดีโอของตำบลปราสาท ประจำเดือนธันวาคม

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู