ข้าพเจ้า แสงตะวัน  พจชนะ  ประเภท: นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่5 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและพัฒนาหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม ดึงดูดลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตำบลปราสาท

แต่คนกลุ่มที่ได้รับผิดชอบได้จัดการนำเสนองานในแบบที่ออกแบบกันมาโดยนมีอาจารย์คอยให้คำเเนะนำต่างๆ เเละได้อภิปรายถึงรายอะเอียดต่างๆให้ชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ในเเต่ละผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้ออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านและได้มาตราฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

อื่นๆ

เมนู