ข้าพเจ้านางสาวศิริวรรณ กันสา ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : lD08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ.บ้านสายโท 2 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปและสร้างรายได้พัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งได้มีการแบ่งสินค้าออกเป็น 6 ประเภทคือ 1.ข้าวออร์แกนิค 2.กล้วยแปรรูป 3.สมุนไพร 4.หน่อไม้แปรรูป 5.ไม้กวาดดอกหญ้า 6.ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้ารับมอบหมายให้ทำเกี่ยวกับกล้วยแปรรูป

จากที่ได้ลงไปสำรวจชุมชนตำบลปราสาทพบว่าเกล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลปราสาท และยังเป็นพืชที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านาน  ทำให้เราอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยมาเป็นสินค้า จากการนำกล้วยน้ำว้าห่ามและสุกมาทำการแปรรูปเพิ่มมูลค่ำและต่อยอดทำงธุรกิจ โดยการผลิตแป้งกล้วยน้ำว้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วไป เพิ่มความมั่นคงในการลงทุนปลูกกล้วยน้ำว้าของเกษตรกร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จากการที่วิถีชีวิตของประชากรในประเทศไทยในแต่ละจังหวัด

   

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปกล้วย อาทิเช่น กล้วยแขก กล้วยอบแห้ง แป้งจากกล้วย ขนมดอกจิกกล้วย ขนมเค้กกล้วย ขนมกล้วยจากแป้งกล้วย

ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า

1.แก้อาการนอนไม่หลับ

2.บรรเทาอาการของโรคริดสีดวงทวาร และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้

3.รักษาโรคโลหิตจาง

4.บรรเทาโรคกระเพาะอาหาร

5.แก้อาการท้องเสีย

6.ช่วยชะลอความแก่

7.ช่วยลดน้ำหนัก ประโยชน์ของกล้กล้วย

อื่นๆ

เมนู