ข้าพเจ้า นางสาวธนาพร คุ้มสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลปราสาทได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนามดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชน และร่วมสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการผ่านมาทั้งหมด ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสายโท2ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและอาจารย์ประจำตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปและสร้างรายได้พัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิค กล้วยแปรรูป สมุนไพร หน่อไม้ดองแปรรูป ไม้กวาดดอกหญ้า น้ำผึ้ง

 

ซึ่งทางวิทยากรและอาจารย์ประจำตำบลได้แบ่งหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ภาคสนามโดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน่อไม้ดองแปรรูป โดยทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลของชาวบ้านในชุมชนที่ทำผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองโดยได้เข้าไปสอบถามข้อมูลกับคุณแม่แอ๊ด แก้วกล้า เกี่ยวกับวิธีการทำหน่อไม้ดองอย่างละเอียดทุกขั้นตอน โดยแม่แอ๊ด แก้วกล้า เล่าว่าหน่อไม้ที่ใช้การทำคือหน่อไม้พันธุ์กิมซุงซึ่งแตกต่างจากพันธุ์อื่นตรงที่หน่อของกิมซุงจะมีความอ่อนไม่แข็งกระด้างต่างจากพันธุ์อื่นๆ รสชาติจะมีความหวานและนุ่มลิ้นให้สัมผัสที่ดีเมื่อรับประทาน ทั้งยังเป็นไผ่ที่ออกหน่ออยู่ตลอดทั้งปี ซึ่งหน่อไม้ดองสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น แกงส้มหน่อไม้ดอง หน่อไม้ดองผัดวุ้นเส้น ต้มกะทิหมูสามชั้นหน่อไม้ดอง เป็นต้น

เมื่อได้สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองแปรรูปครบถ้วนแล้วข้าพเจ้าและทีมงานได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย ของผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและวางแผนกุลยุทธ์ทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองแปรรูป ปรับเปลี่ยน Package ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของหน่อไม้ดองธรรมดาให้มีราคาและคุณภาพที่ดีขึ้นมีความน่าสนใจ ทันสมัยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู