ข้าพเจ้า นายตรีทเศศ เนตราทิพย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่
ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564
ลงพื้นที่ประจำเดือนธันวาคม ได้มีการนำเสนอข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บ้านสายโทรใต้ 2 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
กลุ่มของข้าพเจ้า เป็นกลุ่มสมุนไพร
ได้ไปสำรวจข้อมูลสมุนไพร จากป้าเขียวผู้นำกลุ่มสมุนไพร ของชุมชนบ้านสายโท2ใต้ โดยป้าเขียวได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรที่สวนของป้าโดยการอนุรักษ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษและสมุนไพรหลักที่ป้านำมาสกัดทำเป็นยานวดคลายปวด
ในการจัดอบรมปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานในโครงการนี้ ได้มีการนำเสนองานและจัดทำเป็น Power point เพื่อทำเสนอแก่อาจารย์ และชาวบ้านทุกคน หลังจากนำเสนอโครงการของทุกกลุ่มเสร็จได้มีอาการรับประทานอาหารร่วมกัน
และจับฉลากของขวัญปีใหม่ เป็นวันที่สนุกและทุกๆมีความสุขมากๆ สวัสดีปีใหม่ครับ

อื่นๆ

เมนู