ข้าพเจ้า นาย วชิรศักดิ์ หอยสังข์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานในเดือนธันวาคมได้มีกิจกรรมการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสายโท2ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปและสร้างรายได้พัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน

โดยมีการแบ่งงานกันเป็นกลุ่มๆ กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยทอด มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปรับปรุงสินค้า เพิ่มมูลค่าพัฒนา ต่อยอดทำแพ็คเกจ หาตลาดรองรับ สร้างงาน ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู