ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ อุตรอำมาตย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด ได้แบ่งส่วนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น U2T (https://cbd.u2t.ac.th/) ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าสำรวจพื้นที่ชุมชนในตำบลปราสาทโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

จากการได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ในส่วนของอาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น ข้าพเจ้าได้เข้าไปดูวิสาหกิจชุมชมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรชุมชมบ้านสายโท2ใต้ ในการแปรรูปอาหาร เช่น ลาบข้าวหมาก ซึ่งข้าวหมากนั้นเป็นอาหารหมักพื้นบ้านของไทย เกิดจากภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น ซึ่งถูกสืบทอดกันต่อๆมาจวบจนปัจจุบัน ทางวิสาหกิจชุมชนมีความคิดที่จะแปรรูปข้าวหมากให้ได้รับประทานกันในอีกรูปแบบ เพราะโดยปกติแล้วข้าวหมากจะเป็นอาหารหวาน จึงลองนำมาปรับเปลี่ยนทำเป็นลาบที่ใช้ข้าวหมาก การปรุงรสจะปรุงเหมือนลาบทั่วไป แน่นอนว่าลาบเป็นอาหารที่คนอีสานรู้จักกันดีและมีรสชาติที่ถูกปากคนในพื้นที่อย่างแน่นอน

ลาบข้าวหมาก

ลงพื้นที่สำรวจเกษตรกร การทำนา ทำยางพารา การเลี้ยงไก่บ้าน เป็นต้น และได้เข้าไปเยี่ยมชมการปลูกพืชเกษตร สมุนไพร แบบผสมผสาน ของเกษตรกรในชุมชน ที่มีชื่อว่าคลินิกสีเขียว มีการปลูกพืชพันธุ์หลากหลายชนิด ทั้งสมุนไพร พืชเศษฐกิจมาจนถึง ผลไม้ และพืชผักส่วนครัว

   

คลินิกสีเขียว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ที่กำลังระบาดอย่างหนัก ข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนขอร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทุกท่านที่กำลังทำงานอย่างหนัก พร้อมรับมือกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ระบาดหนักในประเทศไทยในขณะนี้ เพื่อให้มีพลังกาย พลังใจในการปฏิบัติงาน และขอให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

อื่นๆ

เมนู