บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564

เขียนโดย                                                                                                                                                                         นางสาวรมณีย์  นารี                                                                                                                                                         ประเภท : ประชาชน                                                                                                                                                         สังกัด    : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                                                                                   ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากมีมาตรการให้ปฎิบัติงานอยู่ที่บ้านสำหรับเดือนสิงหาคมนี้จึงไม่มีการจัดอบรมหรือนัดรวมตัวประชาชนจัดกิจ กรรมใดๆทั้งสิ้นแต่เจ้าพนักงานประจำตำบลปราสาทของเรามีการประชุมออนไลน์วางแผนงานประจำเดือนสิงหาความว่า เดือนนี้จะลงทำกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรมโดยไม่ให้กระทบกับมาตรการของภาครัฐที่กำหนด ดังนี้

1.ลงพื้นที่คลินิคสีเขียว &เท็นโฮมสเตย์  ที่บ้านสายโท 2 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ เป็นแปลงเกษตรของคุณแม่เขียว ภานในแปลงเกษตรนี้มีแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย โฮมสเตย์และศูนย์การเรียนรู้คลินิคสีเขียว โดยคุณแม่เขียวจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้คนที่สนใจเข้ามาศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ภายในศูนย์การเรียนรู้นี้จะปลูกพื้ชสมุนไพรหลายชนิดที่นำไปทำยาดมหอมระเหย ขายในวิสาหกิจชุมชนตำบลปราสาทของเราอีกด้วยซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนการแปรรูปสมุนไพรของคุณแม่เขียว เพิ่มเติมค่ะ

รูปการลงพื้นที่คลินิคสีเขียว&เท็นโฮมสเตย์ค่ะ

2.ลงพื้นที่สำรวจพืชเศรษฐกิจในช่วงโควิดนี้โดยกิจกรรมนี้พวกเราแยกกันลงพื้นที่สำรวจในหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจในหมู่ 10 บ้านสายตรี 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัย์ และเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ดิฉันไม่สามารถไปสวนของผู้อื่นได้จึงขออนุญาตยกตัวอย่าง พืชเศรษฐกิจในสวนของตัวเองนะคะ ในสวนของดิฉันตอนนี้ที่เก็บผลผลิตได้จะมี 3 อย่างด้วยกันนะคะได้แก่ ยางพาารา ลำไย และมันม่วงมันเทศในช่วงโควิดนี้ทำให้รายได้ลดลงเนื่องจากออกไปขายของไม่ได้ อีกทั้งลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรายได้จึงทำให้ไม่มีกำลังซื้อ ที่บ้านเลยขาดรายได้เราแก้ไข โดยการนำผลผลิตไปทำบุญบ้าง แจกจ่ายชาวบ้านไปกินบ้าง ที่เหลือก็ขายในราคาถูกพอได้ค่าน้ำมันรถ เพื่อไปเก็บผลิตในวันถัดไปค่ะ 

รูปผลผลิตในสวนค่ะ

3.กิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในเดือนสิงหาคมมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ วันเข้าพรรษา เป็นที่ชาวบ้านให้ความสำคัญมาก ก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันแต่ละบ้านจะมีการห่อข้าวต้มมัดไว้ไปทำบุญกัน เป็นวันที่เด็กๆแต่ละบ้านจะไปตัดใบตองให้ผู้ใหญ่ห่อข้าวต้มมัด พอข้าวต้มมัดสุขก็จะแบ่งไว้ไปทำบุญที่วัด ในวันเข้าพรรษาบางส่วน อีกส่วนก็แจกจ่ายให้ลูกๆหลานๆ กินในช่วงเย็นของวันห่อข้าวต้มมัด นี้ก็คือกิจกรรมที่หมู่บ้านของดิฉันค่ะ

รูปกิจกรรมในวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาค่ะ

 

วีดีโอประจำเดือนสิงหาคม ของตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัย์

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู