ข้าพเจ้า นางสาวศิริวรรณ กันสา  ประเภทประชาชน ประจำตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สืบเนื่องมาจากสป.อว.ได้มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมได้แก่  ภารกิจที่ 6 U2T โพสต์นี้เพื่อทีมเเพทย์  เเละกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านเเอพพริเคชั่น U2T (https://cbd.u2t.ac.th/) ข้าพเจ้าเเละผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าร่วมสำรวจชุมชนพื้นที่ในชุมชนตำบลปราสาทโดยปฏิบัติตามมาตรการโควิดวิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีหัวข้อการสำรวจดังนี้ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด  แหล่งท่องเที่ยว ที่พักโรงเเรม  ร้านอาหารในท่องถิ่น อาหารที่น่าสนใจในท่องถิ่น เกษตรกรในท่องถิ่น สัตว์ในท่องถิ่น พืชในท่องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเเหล่งน้ำในท้องถิ่น เป็นต้น

ในเดือนสิงหาคมนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชน โดยการลงพื้นที่ไปที่ศูนย์การเรียนรู้คลินิกสีเขียว ณ.บ้านสายโท 2 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ ภายในแปลงเกษตรนี้มีแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย โฮมสเตย์และศูนย์การเรียนรู้คลินิกสีเขียว โดยคุณแม่เขียวจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้คนที่สนใจเข้ามาศึกษา ในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ภายในศูนย์การเรียนรู้นี้จะปลูกพืชสมุนไพรหลายชนิดที่นำไปทำยาดมหอมระเหย ขายในวิสาหกิจชุมชนตำบลปราสาทของเราอีกด้วยซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาการแปรรูปสมุนไพร นอกจากนี้พวกเรายังได้สำรวจแหล่งน้ำที่ไว้สำหรับการทำการเกษตรอีกด้วย เช่น แหล่งเก็บน้ำทำนบพระ  แหล่งเก็บน้ำบ้านสายโท 1 ใต้ สายโท 2 ใต้ เป็นต้น และแหล่งน้ำเหล่านี้จะมีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี

การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้แน่นอนว่าทางทีมงานของเราได้มีการป้องกันและดูแลตัวเองจากสถานการณ์ Covid 19 ในตอนนี้ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันตัวเองนั่นก็คือ เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านหรือต้องไปพบปะผู้คนก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยไปด้วยทุกครั้ง พกเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือรวมทั้งสเปรย์แอลกอฮอลล์และควรจะฉีดหรือทาทุกครั้งที่ไปสัมผัสหรือหยิบจับสิ่งของในที่สาธารณะเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เพื่อเป็นแนวทางป้องกันตัวเองจากโรค Covid 19

                       

อื่นๆ

เมนู