ข้าพเจ้า นางสาวอนันตญา พิมพ์อักษร ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

                  ในเดือนกันยายนนี้ได้มีการจัดอบรมการออกเเบบบรรจุภัณฑ์เเละการทำภาชนะบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติก เเละเป็นการนำวัสดุต่าๆจากธรรมชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการร่วมมือกันของทีมงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด มีการเสนอความคิดเห็น เเลกเปลี่ยนความรู้ เเละข้อเเนะนำต่างๆร่วมกัน ได้มีการฝึกทำบรรจุภัณฑ์เเบบต่างๆตามขั้นตอนด้วยตัวเอง เริ่มตั้งเเต่ขั้นตอนการเตรียมวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งก็คือใบไม้ ได้ช่วยกันตัดใบไม้ เพื่อเตรียมมาใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์ จนถึงการนำใบไม้ที่ได้ไปพิมพ์ เเล้วตัดเเต่งให้ตรงกับรูปลักษณ์ที่ต้องการ

                      

                       

การนำเอาวัสดุจากธรรมชาติมาทำเป็นภาชนะ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องการใช้วัสดุธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ การช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับของที่ไม่ได้ใช้ เเละยังเป็นการที่ได้รับคว่มรู้ใหม่ๆจากสิ่งรอบตัว ช่วยในการพัฒนาสิ่งของต่างๆให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เห็นประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ได้ใช้ เเละการทำกิจกกรมนี้ยังเห็นถึงความสามัคคีของหน่วยงานต่างๆเเละทีมงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู