ข้าพเจ้า นางสาวลัดดาภรณ์ หงษา  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

                      ในเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้าทั้งทางคณะทีมงานได้รับมอบหมายให้ร่วมมือจัดการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจ  ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ได้แลเห็นถึงปัญหาว่าในชีวิตปัจจุบันนี้ปัญหาเกี่ยวกับภาชนะใส่อาหารที่เป็นพลาสติกหรือกล่องโฟมตามร้านค้าภายในชุมชนนั้นสร้างปัญหาให้กับแหล่งชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะตัวบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกนั้นไม่สามารถย่อยสลายได้ทั้งได้เกิดการปลิวเกลื่อนไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ไร่นา บ้านเรือน หรือแม้กระทั่งสวนของชาวบ้านจึงเกิดเป็นขยะมากมายที่กำจัดไม่หมดสักที แม้จะนำไปเผาเพื่อจำกัดทิ้งแต่นั่นก็ยังทำให้เกิดเป็นขยะที่สร้างมลพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อโลกได้อีก

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงานการทำภาชนะจากวัสดุทางธรรมชาติ

 

 

                      จึงได้มีการจัดอบรมภายใต้หัวข้อในการอบรมที่ว่า “จัดกิจกรรมอบรมการทำบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ” เพื่อเสริมสร้างความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดทางอาชีพเสริม ซึ่งจะมีการสอนตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์คือ การใช้ใบไม้ในการผลิตเพื่อทดแทนภาชนะที่ทำจากพลาสติกหรือกล่องโฟม โดยจะเน้นใช้ใบไม้ที่ค่อนข้างมีความทนทานและสามารถขึ้นรูปได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น กาบใบไผ่ ใบสัก หรือใบกาบหมาก และอุปกรณ์ในการทำ เช่น เตาถ่าน เชื้อเพลิง(ถ่าน) แป้งมันหรือแป้งข้าวโพด ถ้วยตวงร่วมทั้งอุปกรณ์ขึ้นรูป พร้อมอธิบายขั้นตอนการทำอย่างละเอียดมีการสาธิตให้ดูก่อนจากนั้นก็ให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยประชาชนในชุมชนก็ต่างสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงานการทำภาชนะจากวัสดุทางธรรมชาต

  

 

 

                   เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ในตอนนี้ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันตัวเองนั่นก็คือ เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านหรือต้องไปพบปะผู้คนก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยไปด้วยทุกครั้ง พกเจลล์แอลกอลล์ล้างมือรวมทั้งสเปรย์แอลฮอลล์และควรจะฉีดหรือทาทุกครั้งที่ไปสัมผัสหรือหยิบจับสิ่งของในที่สาธารณะเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เพื่อเป็นแนวทางป้องกันตัวเองจากโรค Covid 19

 

  • วีดีโอประจำตำบลเดือนกันยายน   

อื่นๆ

เมนู