ข้าพเจ้า นางสาวปิยฉัตร นารี  ประเภท :นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

จากเข้าเข้าไปสอบถาม พูดคุยและเก็บข้อมูลกับคนในชุมชน พบว่าในชุมชนมีมีการปลูกกล้วยเป็นจำนวนมาก และมีและมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่นกล้วยฉาบ กล้วยทอด มีการใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยแทบทุกส่วนอยู่แล้ว เหลือเพียงใบตองแห้ง ที่ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ปรึกษากับอาจารย์ ซึ่งทางอาจารย์ได้ประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมา ชื่อว่า เครื่องขึ้นรูปผลิตจานใบไม้รักโลก

โดยเครื่องนี้จะช่วยขึ้นรูปใบไม้หรือวัสดุที่นำมาใส่พิมพ์ให้เป็นรูปที่เราต้องการ โดยวัสดุที่ใช้ได้แก่ ใบตองแห้ง ใบสัก กาบไผ่ กาบหมาก หรือจะเป็นกระดาษก็ได้ โดยภาชนะที่ได้จะนำไปใช้ในการใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติจะมีการย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ สามารถใช้แทนโฟมได้ และช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย

วิธีการทำ

1.นำพิมพ์ไปวางไว้บนเตาความร้อน

2.ใส่วัสดุที่ต้องการทำลงไปในพิมพ์

3.กดวัสดุลงในพิมพ์ให้แน่น

4.รอ 1-2 นาที (ระยะเวลาแล้วแต่วัสดุที่ใช้)

5.นำออกจากพิมพ์แล้วตัดตกแต่งให้ได้ทรง

อื่นๆ

เมนู