บทความประจำเดือน กันยายน 2564

เขียนโดย                                                            นางสาวรมณีย์  นารี                                              ประเภท : ประชาชน                                    ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

เดือนกันยายนนี้ เราได้ทำจานจากใบไม้ไว้ใช้เพิ่มเติม เพราะเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิด 19 ระบาดขั้นรุนแรงเราจะไม่ได้มีการจัดอบรมขึ้น แต่นัดแนะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำตำบลปราสาทมาช่วยกันทำจานใบไม้ ซึ่งก็สำเร็จลุล่วงผ่านมาได้ด้วยดี

นี้คือรูปบรรยากาศการทำงานของพวกเรา 

สิ่งที่ได้รับจากการทำงานในครั้งนี้ 

1.ได้จานใบไม้กลับไปใช้ที่บ้าน

2.ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อจัดเตรียมงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

3.ได้ทำประโชยน์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

4.ได้เห็นคุณค่าของใบไม้ที่เราไม่ควรมองข้าม

 

วีดีโอประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู