ข้าพเจ้า นางสาวศิริวรรณ กันสา ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน จากการศึกษา สำรวจ และการเข้าไปพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความคิด ความเป็นอยู่กับชาวบ้านในชุมชน จึงได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากนวัตกรรม เครื่องขึ้นรูปผลิตจานใบไม้รักโลก โดยจะมีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปราสาท หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาร่วมอบรม พวกเราและชาวบ้านช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์และล้างทำความสะอาดก่อนการขึ้นรูป

พวกเราใช้วัสดุจากธรรมชาติในชุมชนที่หาได้ง่ายเพื่อเป็นการลดต้นทุน และได้เลือกใช้กาบไผ่และใบสัก เนื่องจากหาง่ายในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการนำสิ่งที่ไม่ได้ใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ให้กับชุมชน และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์

   

ต้นสัก

สัก เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน ลำต้นเปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ สีเทา โคนเป็นพูพอนต่ำ ๆ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบเปลือกสีเทา เรียบ หรือแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวลำต้น ขึ้นเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ บางส่วนในภาคกลางและภาคตะวันตก มีอยู่บ้างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สักมักจะได้รับความเข้าใจผิดเสมอว่าเป็นไม้เนื้อแข็งเนื่องจากว่ามันมีลักษณะพิเศษที่เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความทนทานกว่าไม้เนื้อแข็งหลาย ๆชนิด ชื่อสามัญอื่นอื่น: เซบ่ายี้, ปีฮือ, ปายี้, เป้อยี สีขายขนมเส้น

 

ประโยชน์ของต้นสัก

ใบนำมาต้มกับน้ำรับประทานเป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือด (ใบ) เนื้อไม้และใบมีรสเผ็ดเล็กน้อย สรรพคุณเป็นยาบำรุงโลหิต (เนื้อไม้,ใบ) ใบมีรสเผ็ดเล็กน้อย มีสรรพคุณเป็นยาแก้พิษโลหิต (ใบ) ช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย (เนื้อไม้) เปลือกไม้มีสรรพคุณแก้อาการปวดศีรษะ (เปลือกไม้) เมล็ดใช้เป็นยารักษาโรคตา(เมล็ด) ใบใช้ทำเป็นยาอมแก้เจ็บคอ (ใบ) ช่วยแก้ไข้ คุมธาตุในร่างกาย (เนื้อไม้) เนื้อไม้ใช้รับประทานเป็นยาขับลมได้ดีมาก ส่วนใบก็มีสรรพคุณเป็นยาขับลมเช่นกัน (เนื้อไม้,ใบ) เนื้อไม้มีสรรพคุณเป็นยาขับพยาธิ (เนื้อไม้) เนื้อไม้ ใบ และดอกมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะ (เนื้อไม้,ใบ,ดอก) ใบใช้เป็นยาแก้ทางเดินปัสสาวอักเสบ (ใบ) ช่วยรักษาประจำเดือนไม่ปกติ (ใบ) ช่วยรักษาโรคผิวหนัง (เนื้อไม้) เปลือกมีสรรพคุณเป็นยาฝาดสมาน (เปลือก) เปลือกไม้มีสรรพคุช่วยบรรเทาอากาบวม (เปลือกไม้) ส่วนเนื้อไม้มีสรรพคุณเป็นยาแก้บวม (เนื้อไม้) ช่วยแก้ลมในกระดูก (เนื้อไม้)]][2]

อ้างอิงhttps://mgronline.com/local/detai

วิดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู