ปัจจุบันมีการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกเเละโฟมเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ขยะที่พบเห็นในปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเเละยังส่งผลเป็นพิษต่อธรรมชาติโลกร้อนเเละการดำรงชีวิตเเละมลพิษทางอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด

การนำวัสดุธรรมชาติที่ใช้จะเป็นใบสัก กาบหน่อไม้ ใบตองเเละอื่นๆอีกมากมาย ส่วนตัวขึ้นรูปวัสดุจะเป็นการนำกระทะเเละภาชนะตามรูปทรงต่างๆที่เราต้องการ การให้ความร้อนจะใช้เตาเเก๊สหรือเตาถ่านก็ได้ การให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้วัสดุที่ออกมาได้รูปแบบที่สวย ในเเต่ละครั้งที่ทำจะต้องทำสองรอบนำมาซ้อนกันเพื่อให้ได้ความหนาเเละความคงทนต่อการใช้งาน

กิจกรรมครั้งนี้มีการอบรมให้กับชุมชนเเละผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการต่อยอดเเละนำไปใช้ได้จริง เพื่อตระหนักถึงปัญหาเเละลดการใช้โฟมพลาสติกที่ไม่จำเป็นเเละส่งเสริมการลดขยะในชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู