กิจกรรมครั้งนี้จัดทำเพื่อเป็นเเนวทางให้ชุมได้ตระหนักถึงวัสดุที่มีเเละนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เเทนการซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก โฟมเพื่อเป็นการลดขยะเเละการก่อมลพิษทางอากาศที่ทำให้เกิดโลกร้อน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์มีดังนี้

1.กาบหน่อไม้ ใบสัก ใบตอง กาบหมาก

2.กาวจากแป้งมัน

3.วัสดุขึ้นรูป กระทะ ภาชนะรูปทรงต่างๆ

4.กรรไกร

5.เตาถ่านหรือเตาแก๊ส

ทั้งนี้ยังมีการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานเเละชาวบ้านในชุมชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้เรียนรู้วิธีการทำเเละสามารถนำไปต่อยอดให้กับอาชีพเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู