ข้าพเจ้า นายพิทวัส ปัตเตย์ ประเภทนักศึกษา   ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมทั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน อีกทั้งเพื่อให้ชาวตำบลปราสาท ปลอดภัยจากโรคดังกล่าวได้มีการป้องกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน

การป้องกัน

ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

  1. ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  2. รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
  3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
  4. ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
  5. ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  6. เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  7. หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์
  8. โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ
  9. หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดของมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ ทำให้มีผู้ที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และจากสถาณการณ์ที่ระบาดขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ในหลายพื้นที่ต้องมีการสั่งห้ามไม่ให้ออกนอกพื้นที่ และหากมีการเดินทางมาจากจังหวัดอื่น ก็จะต้องมีการกักตัว 14 วันโดยอาจจะกักอยู่ที่บ้าน หรือศูนย์กักตัวที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้ให้ ทั้งนี้พวกเราชาวบ้านตำบลปราสาทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาล และผู้ว่าจังหวัดได้สั่งการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ที่กักตัว การตั้งงด่านตรวจวัดอุณหภูมิ และร่วมด้วยช่วยกันสอดส่องดูแลผูที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้หากมีความจำเป็นจริงที่จะต้องจัดกิจกรรม ผู้จัดก็ต้องแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน และแจ้งเจ้าหน้าที่ อสม. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาคอยตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และคอยดูแลความเรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู