ข้าพเจ้า นายพิทวัส ปัตเตย์  ประเภทนักศึกษา   ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    ในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่สำรวจประเพณีของตำบลปราสาท เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนของตำบลปราสาท ซึ่งได้แก่ “เครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด” เป็นงานที่จัดประจำทุกปี

“บุรีรัมย์” ชวนเที่ยวงาน “เครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด”

สืบสานตำนานวิถีอีสาน ชมอารยธรรมขอมโบราณ

    อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่ กำหนดจัดงาน“เครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด” ครั้งที่ 30 ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1-5 มี.ค. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

    ทั้งนี้ เพื่อสืบสานตำนานวิถีอีสาน ร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมโบราณของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้ ในอดีตสันนิษฐานว่า พื้นที่อำเภอบ้านกรวดเคยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางในการผลิตเครื่องเคลือบโบราณ ส่งไปจำหน่ายยังหัวเมืองต่างๆ

นอกจากนี้ อำเภอบ้านกรวดยังมีแหล่งเตาเผาเครื่องเคลือบโบราณถึง 100 เตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะไว้ ฉะนั้นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้จัดงานอนุรักษ์เครื่องเคลือบพันปี สืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี

    โดยภายในงาน จะมีขบวนแห่เครื่องเคลือบจำลองที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การประกวดธิดาเครื่องเคลือบ การประกวดหนูน้อยเครื่องเคลือบ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง การประกวดจัดซุ้มภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดแข่งขันปั้นเครื่องเคลือบดินเผา การแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันเปตอง การแข่งขันตำข้าวแบบโบราณ การแข่งขันตำส้มตำ และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการจัดซุ้มแสดงสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น “ของดีบ้านฉัน” นิทรรศการของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์โอท็อป เป็นต้น

    จากการสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล มาวิเคราะห์ครั้งนี้ เพื่อเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ของตําบลปราสาท อําเภอบ้านกรวด และชาวบ้านได้รับผลประโยชน์และนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เสริมและประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคตเพราะประเพณีเครื่องเคลือบพันปีบ้านกรวดเป็นวัฒนธรรมดังเดิมของชุมชนอําเภอบ้านกรวดที่ควรได้รับการอนุรักษณ์และสืบสาน

วีดีโอประจำตำบลเดือนพฤษภาคม

อื่นๆ

เมนู