โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบล

เขียนโดย

: นางสาวรมณีย์   นารี

ประเภท : ประชาชน

สังกัด : ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมในหัวข้อ เรื่องการทำหน้ากากผ้าอนามัยและการผลิตเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนในตำบลปราสาท เพื่อป้องกันโรคโควิด 19  ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ ใจการจัดอบรมครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วม ไม่เกิน 50 คน โดยจัดให้เว้นระยะห่างตามมาตราการ ของรัฐบาลอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้คือ

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนแล้ววิธีการทำหน้ากากอนามัน และเจลแอลกอฮอล์

2.เพื่อลดค่าใช่จ่ายในส่วนของการซื้อหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนชาวตำบลปราสาทได้

3.สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ในการนำไปต่อยอด ผลิดหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ขาย

4.ช่วยลดโรคร้อนได้ โดยการใช้วัสดุเหลือใช้มาทำหน้ากากอนามัยได้

5.ป้องกันประชาชนจากโรคโควิดได้

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับคือ

1.เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยที่ตนทำเองกลับบ้านไป

2.ได้ความรู้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อให้มีรายได้ในช่วงโควิดนี้ได้

3.ได้สร้างความรักและสามัคคีจึงทำให้งานในวันนั้นผ่านไปได้ด้วยดี

รูปภาพบรรยากาศการอบรมค่ะ

 

วีดีโอประจำตำปราสาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู