ข้าพเจ้า นางสาวสุนันทา สมเย็น  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร ID-08(1) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในการทำงานของเดือนมิถุนายน เราได้อบรมเรื่องการผลิตก๊าซชีวมวล จากกล้วย ก็คือ กล้วยที่เรานำมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ กล้วยเบรคแตก  เปลือกกล้วยที่เหลือไม่ได้ใช้ หรือเศษกล้วยต่างๆที่เหลือ เราจะนำมาหมัก แล้วนำไปผลิตเป็นก๊าซชีวมวลมาใช้ได้ นอกจากนี้ เรายังมีการ อบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วย และได้ จัดอบรมให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับฟัง และได้ความรู้ไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะได้ นำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ให้ออกมาดีที่สุด และน่าประทับใจที่สุด ชาวบ้านทุกท่านที่มาอบรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบคุณพี่ไปในทีมและอาจารย์ที่มาให้ความรู้ดีๆแก่ชาวบ้าน ด้วยนะคะ

ดิฉันดีใจมากที่ได้มาทำงานตรงนี้ ชาวบ้านทุกท่านน่ารักมากเป็นกันเองและให้ความร่วมมือทุกอย่างในการทำงานของเรา และที่สำคัญ พี่ๆและเพื่อนๆในทีมก็ช่วยเหลือกันดีมากมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาให้เราได้ทำงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู