ข้าพเจ้า นางสาวศิริวรรณ กันสา ประเภทประชาชน ประจำตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2563 เกิดกระบาดในกลุ่มแข่งขันชกมวยไทย ณ.สนามมวยเวทีลุมพินี เดือนธันวาคม 2563 เกิดการระบาดรอบใหม่ในตลาดค้าอาหารทะเลจังหวัดสมุครสาครซึ่งสงสัยว่ามาจากคนงานต่างด้าวที่มีการลักลอบเข้าประเทศทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น และในเดือนเมษายน 2564 เกิดการระบาดระลอกใหม่โดยมีคลัสเตอร์การแพร่ระบาดในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ซึ่งการระบาดในรอบนี้ทำให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นพวกเราชาว U2T ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ คณะอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทีมงานตำบลปราสาทและประชาชน ได้ร่วมกันวางแผนการทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉลากของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนและประชนเพื่อได้ใช้ประโยชน์

ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากชุมชนตำบลปราสาท ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต่างตระหนักถึงความปลอดภัยได้ทำตามมาตรการการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ได้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการทำเจลและลงมือปฏิบัติการทำเจลด้วยตนเองเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับชุมชนได้นำไปปฏิบัติต่อเพื่อใช้ในชุมชนเกิดเป็นชุมชนปลอดเชื้อ ห่างไกลโควิด19

 

 

อื่นๆ

เมนู