ข้าพเจ้า นางสาวลัดดาภรณ์ หงษา  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การทำงานประจำเดือนพฤษภาคมนี้ เกิดความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสถานการณ์ของโรค Covid 19 ที่กำลังระบาดภายในประเทศไทยอย่างหนัก รวมทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเองก็ได้รับผลกระทบครั้งนี้ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและสุขภาพทางด้านร่างกายอีกด้วย

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

 

ทั้งนี้ตำบลของเราได้แลเห็นถึงปัญหา จึงได้มีการประกาศในเรื่องของการควบคุมโรคและการป้องกันจากโรค Covid 19 โดยการจัดการอบรมผู้นำชุมชน ไม่ว่าจะเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนทุกคนให้ได้มีความรู้และเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทั้งยังมีการจัดตั้งด่านตรวจวัดอุณภูมิ มีจุดคัดกรองประจำหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยร่วมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีมาตราการป้องกันโรค Covid 19 นั่นก็คือ

  • การเว้นระยะห่างทางสังคม มีการงดกิจกรรมชุมนุม การเลื่อนจัดกิจกรรมออกไปตามความเหมาะสม
  • การสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
  • ถ้ามีบุคคลภายนอกที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ให้รายงานสุขภาพต่อ อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน และติดตามอย่างต่อเนื่อง
  • การส่งข่าวข้อมูลการดูแลสุขภาพ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์
  • ผู้นำและ อสม.ให้ความรู้ผ่านระบบเสียงตามสายหรือเดินตรวจตามบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่อยู่สม่ำเสมอ
  • มีการตั้งจุดคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ชุมชน

มาตรการที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะไม่เกิดขึ้นเลยหากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้นำชุมชนและประชาชนทุกคนที่อาศัยภายในชุมชนแต่ละหมู่ที่ร่วมมือร่วมใจกันทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ของโรค Covid 19 ยังไม่ดีขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เราจะสู้ภัย Covid 19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู