ข้าพเจ้า นางสาวสุนันทา สมเย็น  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร ID-08(1) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในการทำงานของเดือนที่สามเราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแบบสอบถาม 01 และ 02 ให้สำเร็จ 100% และได้สำรวจวิสาหกิจในชุมชน เราได้มีการประชุมทีม และอาจารย์นัดประชุมเพื่อที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกัน ออกความคิดในการวิเคราะห์ SWOT ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เราได้ช่วยกันคิดและออกความคิดเห็นในการวิเคราะห์ ข้อมูล ที่จะเขียนลงไปใน SWOT ได้ช่วยกัน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทุกคนในทีมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและช่วยกันออกความคิดเห็นเป็นอย่างดี เราในทีมหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้งานเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ดิฉันดีใจมากที่ได้มาทำงานตรงนี้ ชาวบ้านทุกท่านน่ารักมากเป็นกันเองและให้ความร่วมมือทุกอย่างในการทำงานของเรา และที่สำคัญ พี่ๆและเพื่อนๆในทีมก็ช่วยเหลือกันดีมากมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาให้เราได้ทำงาน

อื่นๆ

เมนู