ข้าพเจ้า นางสาวปิยฉัตร นารี ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แหล่งหินตัด
วัดลานหินตัด หมู่ 10 – ตำบล/แขวงปราสาท อำเภอ/เขตบ้านกรวด ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180

รายละเอียด
เป็นสถานที่แห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์ ที่เป็นหินศิลาทราย ซึ่งในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงทางเดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังใช้เป็น สถานที่ที่ศึกษา ค้นคว้า และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ลักษณะเด่น
-เป็นลานหินกว้างมีร่องน้ำไหลผ่าน
-เป็นสถานที่ถูกนำหินบริเวณนี้ไปสร้างปราสาทต่างๆ ในภาคอีสาน
-อยู่ภายในวัด
-มีร่องรอยการเซาะการสกัด และก้อนหินที่สกัดแล้วหลายขนาด

ประวัติ
แหล่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านกรวด 7 กม. อยู่บริเวณเขากลอยและเขากระเจียว หมู่บ้านสายตรี 3 และสายตรี 4 ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา มีเนื้อที่กว่า 4,600 ไร่ ลักษณะเป็นลานหินกว้างพบร่องรอยการสกัดหินทุกขั้นตอน ซึ่งทำให้ผู้เยี่ยมชมเรียนรู้วิธีการสกัดหินของคนโบราณ เป็นแหล่งหินทรายที่นำไปสร้างปราสาทต่าง ๆ ในเขตอีสานใต้รวมทั้งปราสาทพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ

อื่นๆ

เมนู