ข้าพเจ้า นางสาวอาทิตติยา เจริญทรัพย์ ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สารสกัดสมุนไพรไทย (IN OIL) ที่สุดแห่งภูมิปัญญาที่ได้รับสืบทอดต่อกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน ให้เราได้พัฒนา ศึกษาสรรพคุณ เพื่อให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพ และสรรพคุณที่ดี สำหรับการปรับใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และยุคสมัย การนำเสนอผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดจากสารสกัดสมุนไพร ซึ่งเป็นการหยิบยกสมุนไพรพื้นบ้านขึ้นมาทำผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดได้ ไม่ว่าจะเป็น หัวไพลสด ขมิ้นชันสด นํ้ามันมะพร้าว ดอกกานพลู การบูร ที่เราได้นำมาทำเป็นลูกประคบเป็นวิธีการบําบัดรักษาของการแพทย์แผนไทยอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถนําไปใช้ควบคู่กับการนวดไทย

คือการนำลูกประคบสมุนไพรสดหรือสมุนไพรแห้ง นึ่งให้ร้อน และนำมาประคบตามส่วนต่างๆของร่างกาย ส่วนใหญ่มักนิยมประคบหลังจากการนวด การประคบสมุนไพรจะช่วยส่งเสริมการนวดไทยแบบราชสำนัก ให้ผลการรักษาดีขึ้น ทั้งจากตัวยาสมุนไพร และความร้อน การประคบสมุนไพรมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยลดอาการบวม บรรเทาการอักเสบของกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ในหญิงหลังคลอดช่วยลดอาการตึงคัดของเต้านมด้วย

วีดีโอประจำตำบล เดือนธันวาคม 2564

อื่นๆ

เมนู